2019.11.12.

Fertőendréd Község Polgármestere
Fertőendréd, Fő. u. 68.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 19-én (kedden) 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban
(Fertőendréd, Fő u. 68.) tartandó
lakossági fórumára.

Tárgy:
1. Fertőendréd szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Melléklet: Partnerségi egyeztetési dokumentáció( Polgármesteri Hivatalban megtekinthető)

Fertőendréd, 2019. november 5.Horváth Attiláné
polgármester