Bursa Hungarica

2022.10.19.

Fertőendréd Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. november 3.

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2022. december 5.
2022. december 10-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.

Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15 internetes oldalon található.

 

 

 

 

Dr. Horváth Tímea sk.
jegyző