Fertőendréd Község egységes szerkezetbe foglalt rendelete a helyi építési szabályzatról