Főoldal

center;"> Fertőendréd Község elnyert pályázatai 

 A Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása keretében Fertőendréd Község Önkormányzat 14.853302 Ft támogatást nyert el.
Felhívás kódszáma: MFP-AEE/2019
Az orvosi eszköz című pályázati felhívás keretében Fertőendréd Község Önkormányzat
2 989 189 Ft támogatást nyert el.
 

 
Önkormányzati ügyintézés, bárhol, bármikor
Animációs kisfilmek a kényelmes, online ügyintézés lehetőségeiről

 www.youtube.com/watch 1.
www.youtube.com/watch 2.
www.youtube.com/watch 3.
www.youtube.com/watch 4.
www.youtube.com/watch 5.
www.youtube.com/watch 6.
www.youtube.com/watch 7.

 

                                    Projekt megnevezése: Kerékpárút fejlesztése Fertőendréden 


Kedvezményezett neve:
Fertőendréd Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9442 Fertőendréd, Fő u. 68.
Pályázati konstrukció: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Projekt címe: Kerékpárút fejlesztése Fertőendréden
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00014
Elnyert támogatás: 68 574 546,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
Projekt célja és tartalma:
Fertőendréd-Fertőd települések közös igény merült fel egy Fertőendréd-Fertőd településeket összekötő kerékpárút építésére. Az építéssel a két település közötti önálló, a közúti forgalomtól leválasztott nyomvonallal mindkét település belterületén a már meglévő kerékpárutak kapcsolata létesül meg. Az így megépülő vonalszakasszal a Fertőd városáig eddig kiépített kerékpározási útvonal déli irányú megközelíthetősége válik lehetővé. A tervezett beruházás során a két településben már meglévő, de még egységes rendszert nem alkotó kerékpárutak hálózatba történő összekötése a cél. Ennek a rendszernek a kialakításával a településeken meglévő kerékpárutak egységes hálózattá válnak, és evvel a távolabbi települések részben kerékpárúton, részben az alsóbbrendű úthálózaton keresztül elérhetővé válnak. A projekt nemcsak a fertődi kerékpárút projekthez csatlakozik, hanem Petőháza is ehhez, ezekhez a projektekhez kapcsolódik a saját fejlesztésével.
A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárutak létesülnek.
A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.
A beruházás közvetlenül gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, mivel az újabb kerékpárutak létesítésével a település határában levő ipari területek biztonságos, kerékpáros megközelítéséhez.
A projekt kerékpárosbarát tevékenységet is tartalmaz.
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítása megtörtént, az elkészült műszaki leírások tartalmazzák ezeket.
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Az önkormányzat biztosítja az elkészült kerékpárutak gondozását, karbantartását, szükség esetén felújítását.
A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Reményeink szerint legalább 10%-kal nő a kerékpárral közlekedők aránya a településen.
 

  
 Projekt megnevezése:
HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE Fertőendréden és Csapodon 
 

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011
Kedvezményezett: Fertőendréd Község Önkormányzata
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 50 000 000 Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Szociális Alap
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.11.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.05.05.

Projekt bemutatása:

Fertőendréd Község Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzatával konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösségük fejlesztését, a két település közösségépítését. Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon” című, TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018.06.18-án támogatásban részesített.
A „Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon” című projekt célterülete az egész település, melynek lakossága 2016-os adatok szerint 1200 fő, a projekt célcsoportja.
A projekt céljai: - a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása - a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre - erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon. - a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában - a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.
A projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz.


A projekt megkezdésétől 2019.04.03-ig az alábbi programok valósultak meg közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés keretében:

2018.11.01.-12. Közösségi interjú (Fertőendréd)
2018. december Közösségi interjú (Csapod)
2018.11.14. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2018.11.26. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2018.12.10. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2018.12.20. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.01.03. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.01.12. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.08. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.09. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.15. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.03.08. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.03.27 .Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.03.28 Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.03.29.-03.31. Közösségi felmérés (Csapod)
2019.03.27. Közösségi felmérés (Fertőendréd)
2019.05.01-től 2019.05.20-ig az alábbi közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósultak meg:
2019.05.01. Ikva-parti majális (Fertőendréd)
2019.05.10. Együtt Endrédért (Fertőendréd)
2019.05.11. Balatonendrédi tanulmányút (Fertőendréd)

 


Programok 2020. május 11. után

2019. 06. 09. Pünkösdi királynéjárás
2019. 06. 18. Kézműves foglalkozás/Levendula buzogánykészítés
2019. 06. 24-29. Népismereti tábor I.
2019. 07. 29.- 08. 02. Népismereti tábor II.
2019. 08. 16. Mentes István Ismeretterjesztő előadása
2019. 08. 17. Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója, toborzója (kedvcsináló) Közösségi találkozó
Szalonnasütés
2019. 08. 18. Fertőendrédi Közösségi Napok / Jeles Napok
- Horváth Elekné Irénke Kézműves bemutatója/ Tanulókörök szervezése
- Kiállítás Hadarits Gizella kedves nővér festményeiből
Értékeink, melyekre büszkék lehetünk
2019. 08. 20. Kicsi Gesztenye Klub előadása
2019. 10. 05. „FENYÖK” délutánja
2019. 11.-től folyamatos Felnőtt és gyermek néptánc foglalkozások
2019. 11. 08. Márton-napi felvonulás
2019. 12. 03. Adventi Kézműves foglalkozás Fertőendréden
2019. 12. 06. Mikulásvárás Fertőendréden
2019. 12. 15. Advent 3. vasárnapja Fertőendréden
2019. 12. 31. Batyusbál / Óévvúcsúztatás Fertőendréden
2020. 02. 08. Farsangi disznótoros Fertőendréden

 

 

Projekt megnevezése:

Fertőendréd Község Polgármesteri Hivatalának és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda energetikai felújítása 

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00022
Kedvezményezett:Fertőendréd Község Önkormányzata
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 36 583 246 Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatás intezitása 100%
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. október 1.
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2019. augusztus 31.


Projekt bemutatása:
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK FERTŐENDRÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS AZ IKVA-GYÖNGYE ÓVODÁNAK ÉPÜLETEIT
Fertőendréd Község önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére több mint 36 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.
A projekt megvalósulása során a Polgármesteri Hivatal és az Ikva-Gyöngye Óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A 36,6 millió forintos beruházásnak köszönhetően Fertőendréd Község Önkormányzata az épületek fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, így 2018 év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézményekkel fog gazdagodni a település.
A projekt célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése, a lábazatok hőszigetelése, padlásfödémek szigetelése, külső nyílászárók cseréje és projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Továbbá mind a két épületen napelemes-rendszer került kiépítésre.
A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.
Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.
Fertőendréd Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő épületeken a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartást, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, amelyek a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
A munkálatok végeztével Fertőendréd Községnek két új olyan intézményi épülete lesz, amely megfelel majd a mai energetikai előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít a dolgozók és a gyermekek számára, továbbá a megújult homlokzatok a városképet is javítani fogják.
A kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget 2019. június 28-án.
Mindkét épület műszaki átadás-átvétele megtörtént.

 
2019. augusztus 31-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.

 


Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011
(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
H A T Á R O Z A T O T
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) TERCIA FERTŐENDRÉD SPORTEGYESÜLET kérelmező (székhelye: 9442 Fertőendréd Fő utca
156. , adószáma: 19107057-1-08, képviselője: Rádler Attila) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Stv. 51. § (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési
programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként.

 


FőoldalFőoldalFőoldal
Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Előzetes igényfelmérés - barnakőszén

Előzetes igényfelmérés - barnakőszén

Tisztelt fertőendrédi lakosok!

A településünkön élő és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság körében az önkormányzat előzetes igényfelmérést végez. 

Tovább olvasom...

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó gázár kedvezményekről

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó gázár kedvezményekről

 Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó gázár kedvezményekről

Tovább olvasom...

Pályázat falugondnoki munkakör betöltésére

Pályázat falugondnoki munkakör betöltésére

Fertőendréd Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fertőendréd Község  Önkormányzata Falugondnok munkakör betöltésére.  

Tovább olvasom...