Meghívó

2021.10.04.

                                                                               Meghívó

Tisztelettel meghívom Fertőendréd Község Önkormányzata 2021. október 15-én (pénteken) 8.00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatalban (Fertőendréd, Fő utca 68.) tartandó lakossági fórumára.

Felhívom figyelmét, hogy a lakossági fórumm megtartására az érvényes járványügyi szabályok és előírások szigorú betartása mellett kerül sor!

Tárgy:
Fertőendréd településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása 
Tervszám: Rp.I.267-6
Előterjesztést ismerteti: Horváth Attiláné polgármester

Melléklet:
Fertőendréd településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása
Véleményezési dokumentáció (Polgármesteri ivatalban megtekinthető)

Fertőendréd, 2021. október 01.
Horváth Attiláné polgármester