Nyertes pályázat: A helyi identitás és kohézió erősítése

2019.06.07.

FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fertőendréd Fő utca 68 9442


Iktatószám: IKT-2018-608-I1-00002704 Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, 2018. június 18.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról

Tisztelt FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) A helyi identitás és kohézió erősítése c. felhívására benyújtott, TOP-5.3.116-GM1-2017-00011 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 50 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:

Támogatási feltételek:


I. A Támogatási Szerződéskötésig teljesítendő feltétel(ek):
1. Támogatást igénylőnek szükséges a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” c. eredményességmérési keret indikátorhoz kapcsolódóan célérték vállalást tennie valamint szükséges beterveznie egy mérföldkövet is az eredményességmérési keret indikátor teljesítésére vonatkozóan. Az indikátorvállalás és a mérföldkő esetében is a határidő 2018. október 31. lehet. Az indikátor értékéről a támogatást igénylőnek a Közreműködő Szervezet felé a megadott dátumig jelentést kell tennie, függetlenül attól, hogy a projekt megvalósítása még folyamatban van. 2. Támogatást igénylőnek gondoskodnia szükséges a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4.1.1 „Műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a fejlesztés tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A hivatkozott pontnak való megfelelés alátámasztását a Támogatási Szerződés mellékletében szükséges átvezetni. 3. Támogatást igénylőnek nyilatkoznia szükséges, hogy a Felhívás 3.8. pontjában meghatározott fenntartási kötelezettségeket vállalja, azokat a fenntartási időszakban teljesíti.


II. A Felhívás szerinti 2. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltétel(ek):
1. Támogatást igénylőnek a helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az indikátorvállalásait felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben kifejtett, megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges.
Tájékoztatjuk, hogy a TOP-5.3.1-16 kódszámú, A helyi identitás és kohézió erősítése c. Felhívás 6.2. pontjában foglaltak szerint a támogatási szerződés mellékletét képezi a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt (EFOP-1.3.1.-15-2016-00001) igazolása, hogy a kedvezményezett regisztrálta projektjét a Cselekvő közösségek Online Vezetői Információs és Monitoring Rendszerébe (OVIMOR), valamint a „Cselekvő közösségek” programmal kötött együttműködési megállapodás. Az OVIMOR rendszerben történő regisztrációhoz az adatokat a cselekvokozossegek.hu weboldalon keresztül egy űrlap kitöltésével szükséges megadni. Amennyiben az űrlap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, kérem, az ovimor@sznm.hu e-mail címre írjon! Az igazolással egyidejűleg kerül az együttműködési megállapodás megküldésre a kedvezményezett részére.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.
A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) FERTŐENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.
Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)
Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.
Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

 

Tisztelettel:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság