Óvoda

Intézmények

Kedves Szülők, leendő óvodások!

 

FERTŐENDRÉDI IKVA-GYÖNGYE ÓVODA

2021. ÁPRILIS 20-21 -én.

9 órától -14 óráig telefonon illetve email útján óvodai beíratást tart a 2021/2022–es tanévre

A kialakult járványügyi helyzet miatt az emberi erőforrások minisztere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet illetve az óvodai és iskolai beirtásról szóló 19/2021.(III.10) EMMI határozat alapján a beíratással kapcsolatban egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A személyes kontaktus elkerülése végett a szülők szándéknyilatkozatukat illetve óvodai jelentkezésüket elektronikus formában vagy telefonon tehetik meg . A felvételről a szülők 2021. április 20.-ig felvételi határozatot kapnak.

Telefon : 06-99/ 544-003 mobil: 06-20/3902826

A beíratáshoz szükséges adatok:

• A gyermek pontos születési neve, adatai ( anyakönyvi kivonat szerint)
• TAJ kártya száma
• Lakcímkártya adatai
• személyi igazolvány adatai (amennyiben van a gyermeknek )

Az eredeti okmányok bemutatása a tényleges óvodai jogviszony kezdetekor válik szükségessé.

A 2021/2022-es tanévre beíratásra kerülnek mindazok a gyermekek, akik 2018. szeptember 1. és 2019.augusztus 31. közötti időpontban születtek.
Tehát 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között betöltik a 3. életévüket.

 

 

Szeretettel köszöntjük az óvodánk honlapjára látogató érdeklődőket!


A Fertőendrédi Ikva- Gyöngye óvoda a szomszédságunkban folyó Ikva-patakról kapta nevét .

Intézmény adottságai :
Óvodánk Győr-Moson –Sopron megyében egy viszonylag kis településen,Fertőendréden működik. 1971 óta az Ikva patak partján található épület ad helyet az óvodának.
Alapító okiratunk maximum 25 vegyes életkorú gyermek felvételét teszi lehetővé.(2,5 – 6 éves korig ) Gyermeklétszámunk évek óta 15-20 fő között mozog. Ezen adottság miatt óvodánk családias légkört tud biztosítani a kicsiknek, melyben biztosított a gyermekek harmónikus fejlődése. Elsősorban a településen élő gyermekek járnak közösségünkbe, de szívesen fogadjuk a környékről jelentkező gyermekeket is.
Pedagógiai Programunkat a helyi sajátosságok, értékeink és hagyományaink figyelembevételével dolgoztuk ki.
 

Az évek során több felújítás is zajlott az óvodában , melynek során mindig szebb és szebb lett intézményünk. 2019 -ben a fenntartó Önkormányzat pályázat útján energiatakarékossági felújítást végzett, melynek során fűtésünk, külső homlokzatunk megújult. A csoportunk belső tere is megváltozott. Az ovigaléria kiváltásával egy tágas, világos megfelelő mozgásteret biztosító csoportszobát tudhatunk magunkénak. A gyermekek mindennapi életének fejlődéséhez megfelelő teret tudunk nyújtani. A csoportszobánk belső bútorzata 2016 - ban teljesen megújult, sikerült kialakítani egy sófalat, mely a tiszta levegőt biztosítja. 2019- ben pedig az öltöző helyiségünk is új arculatot öltött. Tornaszobánk sajnos nincs, de pályázat útján több mozgásfejlesztő eszközt is beszereztünk, így a terem átrendezésével változatos mozgásformákat biztosítunk a gyermekeknek.
Udvarunk tágas, a játékeszközök minősítése 2018-ban megtörtént. Egyaránt rendelkezünk árnyékos és napos, füves és aszfaltos területtel. Nagymozgásokra alkalmas játékeszközeink a gyermekek mozgásfejlődését segítik elő.

Pedagógiai hitvallásunk , gyermekképünk :
„ Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked,
ha szükséged van a segítségemre.
Tudjál nevetni, felfedezni, csodálkozni. „
Éppen ezért arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során az óvodások szeretetben, érzelmi biztonságban , vidámsággal teli légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva töltsék el óvodás éveiket.

Nevelőtestületünk szem előtt tartja a változó társadalmi igényeket, folyamatos fejlesztésre, innovatív törekvések megvalósítására törekszünk. Ehhez személyi és tárgyi feltételeink adottak.
Gyermekközpontú, befogadó szemléletünkkel elhivatottak vagyunk a gyermeki személyiség kibontakoztatására. Nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett, empatikus és gyermekszerető tulajdonsággal rendelkezik.
Pedagógiai programunk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos napirendre, a játékba integrált tanulásra. A gyermekek mindennapját a játék szövi át, a mi dolgunk, hogy ebbe a játékba integráljuk a tanulási folyamatokat, a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására adjunk lehetőséget. Nevelő-oktató munkánk tervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek eltérő életkorát, az egyéni bánásmód elvét szorgalmazzuk, hogy minden gyermek saját tempójában tudja tehetségét kibontakoztatni. Csoportban található fejlesztő játékeszközeink a gyermekek egyéni fejlődését, képességeinek kibontakoztatását segítik elő.


Süni csoport
Óvodapedagógusok: Nyerges Miklósné óvodapedagógus egyben óvodavezető is
Csigó Edina óvodapedagógus
Dajka : Kunstár Mihályné

Óvodai nevelőmunkánk külső segítői:
Logopédus : Jacobiné Németh Zsuzsanna – Minden héten kedden 1 órában foglalkozik a gyermekekkel. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként látja el feladatát.
Fejlesztő pedagógus : Horváthné Kiss Rita - Heti egy órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel az óvodapedagógusok és a szülőkkel való megbeszélés után.
Néptánc oktató : Czobor László - minden héten pénteken Néptánc foglalkoztatást tart a gyermekeknek, nagyon jó hatással van a gyermekek mozgásfejlődésére a néptánc.
Védőnő : Fodróczyné Varga Zsuzsanna
Szociális segítő : Szabó Emőke – Kéthetente pénteken 1 óra időtartamban látogatja óvodánkat.


Évek óta visszatérő programjaink:
ŐSZ
• Idősek köszöntése, tapasztalatszerző őszi kirándulás a közeli településekre .
( Fertőd, Kapuvár)
Célja : Tisztelet az idősek iránt, Tapasztalatszerzés, a környező világról szerzett ismeretek bővítése,termések gyűjtése, megfigyelések,
• Színházi előadás szervezése, bábszínház
• Márton-napi játszóház : A szülők és testvérek részvételével hangolódás a Márton- napi felvonulásra.
• Márton- napi felvonulás : Este a falu főteréig lámpás felvonulást szervezünk , amely az óvoda udvaráról indul és a falu összes gyermekét felnőttjét szívesen látjuk. Márton nappal kapcsolatos műsorral köszöntjük az érdeklődőket. Jótékonysági célú ezen rendezvényünk.
TÉL
• Mikulás várás,
• Advent a faluban
• Karácsony az oviban nyílt nap keretében
• Farsang
TAVASZ
• Iskolai látogatás,
• Húsvét
• Anyáknapja – nyílt nappal egybekötött rendezvényünk.
• Gyermeknap szervezése
• Nagyok búcsúztatása
NYÁR
• Kirándulás: Jártunk már Göbös- majorban, A Kisfaludi Vadasparkban, szeretnénk ellátogatni a Győri állatkertbe is ha lehetőségünk adódik rá, és a Fertő-Hanság Nemzeti park Sarródon található Kócsagvárát is szeretnénk megtekinteni. Rendszeresen szervezünk gyalogtúrákat a gyerekeknek.
A kirándulás helyszínét mindig a korcsoport összetétele határozza meg. Ha sok a kisebb korosztályú gyermek akkor rövidebb úti célt választunk.
• Családi nap - A nyári szünet előtt családi délutánt szervezünk az óvoda udvarán. Főzőcskézés, közös játék, néptánc szerepel a programban. A gyermekek mozgásigényüket az óvoda udvarán felállított légvárban elégíthetik ki.

A szülői közösség tagjai partnereink nagyon jól tudunk együttműködni. Zárt facebook csoportunk által az információ áramlás gyors és hatékony.
Ha óvodánk felkeltette érdeklődését keressen bennünket bátran !

Elérhetőségünk:
Cím : 9442 Fertőendréd, Fő utca 6.
Telefon :06-99/544-003
Email: ikvagyongye@gmail.com
OM azonosító : 202647
 


ÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvodaÓvoda

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

A helyi építési szabályzatról

A helyi építési szabályzatról

Fertőendréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2005. (VII.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
Hatályos 2021.02.17.
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/31800 

Tovább olvasom...

Bursa

Bursa

 Fertőendréd Község Önkormányzata ezévben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott "Bursa Hungarica" felsőoktatási Ösztömdíjpályazat 2020. évi fordulójához.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep/aspx

 

Tovább olvasom...

Beiskolázási támogatások

Beiskolázási támogatások

Felívom a szülők és diákok figyelmét, hogy a beiskolázási támogatások igénylése kifizetésére október 18. és 22. közötti időszakban, ügyfélfogadási időben kerül sor. 

A jövedelem igazolása a kérelmező nyilatkozatával történik. A kérelem formanyomtatvány letölthető Fertőendréd Község honlapjáról.

Tovább olvasom...