Pályázatok

 

Projekt megnevezése: 
HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE Fertőendréden és Csapodon

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011
Kedvezményezett: Fertőendréd Község Önkormányzata
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 50 000 000 Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Szociális Alap
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. október 1.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022. augusztus 03.
 

Projekt bemutatása:
Fertőendréd Község Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzatával konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösségük fejlesztését, a két település közösségépítését. Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon” című, TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018.06.18-án támogatásban részesített.
A „Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon” című projekt célterülete az egész település, melynek lakossága 2016-os adatok szerint 1200 fő, a projekt célcsoportja.
A projekt céljai: - a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása - a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre - erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon. - a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában - a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.
A projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz.


A projekt megkezdésétől 2019.04.03-ig az alábbi programok valósultak meg közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés keretében:

2018.11.01.-12. Közösségi interjú (Fertőendréd)
2018. december Közösségi interjú (Csapod)
2018.11.14. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2018.11.26. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2018.12.10. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2018.12.20. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.01.03. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.01.12. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.08. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.09. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.02.15. Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.03.08. Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.03.27 .Közösségi beszélgetés (Csapod)
2019.03.28 Közösségi beszélgetés (Fertőendréd)
2019.03.29.-03.31. Közösségi felmérés (Csapod)
2019.03.27. Közösségi felmérés (Fertőendréd)
2019.05.01-től 2019.05.20-ig az alábbi közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok valósultak meg:
2019.05.01. Ikva-parti majális (Fertőendréd)
2019.05.10. Együtt Endrédért (Fertőendréd)
2019.05.11. Balatonendrédi tanulmányút (Fertőendréd)

Programok 2020. május 11. után

2019. 06. 09. Pünkösdi királynéjárás
2019. 06. 18. Kézműves foglalkozás/Levendula buzogánykészítés
2019. 06. 24-29. Népismereti tábor I.
2019. 07. 29.- 08. 02. Népismereti tábor II.
2019. 08. 16. Mentes István Ismeretterjesztő előadása
2019. 08. 17. Fertőendrédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója, toborzója (kedvcsináló) Közösségi találkozó
Szalonnasütés
2019. 08. 18. Fertőendrédi Közösségi Napok / Jeles Napok
- Horváth Elekné Irénke Kézműves bemutatója/ Tanulókörök szervezése
- Kiállítás Hadarits Gizella kedves nővér festményeiből
Értékeink, melyekre büszkék lehetünk
2019. 08. 20. Kicsi Gesztenye Klub előadása
2019. 10. 05. „FENYÖK” délutánja
2019. 11.-től folyamatos Felnőtt és gyermek néptánc foglalkozások
2019. 11. 08. Márton-napi felvonulás
2019. 12. 03. Adventi Kézműves foglalkozás Fertőendréden
2019. 12. 06. Mikulásvárás Fertőendréden
2019. 12. 15. Advent 3. vasárnapja Fertőendréden
2019. 12. 31. Batyusbál / Óévvúcsúztatás Fertőendréden
2020. 02. 08. Farsangi disznótoros Fertőendréden

2020. 02 08 után megvalósult programok:

Néptánc felnőtteknek:
2020.03.04
2020.03.11
2020.08.10.
2020.08.17

Néptánc gyermekeknek:
2020.03.06. 2021.01.08 2021.12.10
2020.03.13 2021.01.15 2021.12.17
2020.09.07 2021.01.22
2020.09.14 2021.01.29
2020.10.02 2021.09.17
2020.10.09. 2021.09.24
2020.10.16 2021.10.08
2020.11.06. 2021.10.15
2020.11.13 2021.10.22
2020.11.20. 2021.11.12
2020.11.27 2021.11.19
2020.12.18 2021.12.03

Ezek Vagyunk MI
2020.05.11-17 Virtuális Közösségek Hete
Népismereti Tábor
2020.07.06.-2020.07.10
2020.07.27-2020.07.31
2021.06.28.2021.07.02
2021.07.26-2021.07-30

Közösségi Találkozó
2020.09.04.

Filmklub
2020.11.06

Tanulókörök szervezése
2020 november,december

Mikulásvárás Fertőendréden
2020.12.06
2021.12.05

Endrédi Hírmondó
2021. január
2022. március

Részvételi fórum
2021.05.26
2021.10.22
2022.01.18
2022.03.28

Juniális ( Majális helyett, Covid helyzet miatt)
2021.06.05

Kézműves foglalkozás
2021.06.05
2021.08.20

Tatai tanulmányút
2021.08.10

Jeles Napok
2021.08.19
2021.08.20

Baba-mama klub
2021.08.20

Táncház
2021.08.20

Díszmadár kiállítás
2021-08.20-21

Ismeretterjesztő előadás
2021.08.24
2021.09.28
2021.10.26
2021.11.16

Tanulmányút Erdély
2021.09.10-2021.09.07

FENYÖK délutánja
2021.10.16

Falukarácsony
2021.12.19

Endrédy Vendel nap -  emlékezünk
2022.02.05

Ikva-party Majális Fertőendréden
2022.05.01
 

 

Projekt megnevezése:

Fertőendréd Község Polgármesteri Hivatalának és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda energetikai felújítása
Projekt azonosító száma:
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00022

Kedvezményezett:
Fertőendréd Község Önkormányzata

 

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00022
Kedvezményezett:Fertőendréd Község Önkormányzata
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 36 583 246 Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatás intezitása 100%
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. október 1.
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2019. augusztus 31.


Projekt bemutatása
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK FERTŐENDRÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS AZ IKVA-GYÖNGYE ÓVODÁNAK ÉPÜLETEIT
Fertőendréd Község önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére több mint 36 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.
A projekt megvalósulása során a Polgármesteri Hivatal és az Ikva-Gyöngye Óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A 36,6 millió forintos beruházásnak köszönhetően Fertőendréd Község Önkormányzata az épületek fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, így 2018 év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézményekkel fog gazdagodni a település.
A projekt célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése, a lábazatok hőszigetelése, padlásfödémek szigetelése, külső nyílászárók cseréje és projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Továbbá mind a két épületen napelemes-rendszer került kiépítésre.
A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.
Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.
Fertőendréd Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő épületeken a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartást, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, amelyek a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
A munkálatok végeztével Fertőendréd Községnek két új olyan intézményi épülete lesz, amely megfelel majd a mai energetikai előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít a dolgozók és a gyermekek számára, továbbá a megújult homlokzatok a városképet is javítani fogják.


A kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget 2019. június 28-án.
Mindkét épület műszaki átadás-átvétele megtörtént.


2019. augusztus 31-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.
 

 

 

 

 Magyar Falu Program

 

 

Felhívás kódszáma: MFP-TFB/2019
A Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása keretében
Fertőendréd Község Önkormányzat 14 853 302 Ft támogatást nyert el.

Felhívás kódszáma: MFP-AEE/2019
Az orvosi eszköz című pályázati felhívás keretében
Fertőendréd Község Önkormányzat 2 989 189 Ft támogatást nyert el.

 

 

„ Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439, képviseli: Barta-Eke Gyula ügyvezető), (a továbbiakban: Támogató) 2020.10.22. napján „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében.

A Pályázati kiírásra Fertőendréd Község Önkormányzata a továbbiakban: <Kedvezményezett> (székhely: Magyarország Győr-Moson-Sopron Megye 9442 Fertőendréd , Fő utca 68, cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi szám / törzsszám: 370334, adószám: 15370330-2-08 ) 2020/TMOP/0010 azonosító számon 2020. november 20. napján pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot (a továbbiakban: Projekt) elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató 2021. április 1. napján meghozott döntése alapján Kedvezményezett támogatásban részesül, az alábbi feltételekkel.

1. A támogatás tárgya: a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.

2. A támogatás forrása: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport.

………………………………

” 5. célterület kapcsán 2 898 372 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-háromszázhetvenkettő forint összegű

vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet köteles a Projekt végrehajtására fordítani.

 


PályázatokPályázatokPályázatokPályázatokPályázatokPályázatok
Letölthető dokumentumok:

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Hirdetmény - Lakossági fórum

Hirdetmény - Lakossági fórum

Partnerségi egyeztetés során lakossági fórum kerül megtartásra, melnek helyszíne és időpontja:


Polgármesteri Hivatal
Fertőendréd, Fő utca 68.
2024. február 08. 16.00 óra
 

Tovább olvasom...

Felhívás adategyzetetésre Locsmándi József

Felhívás adategyzetetésre Locsmándi József

Felhívás adategyeztetésre hirdetményi úton

Adategyeztetési eljárás lefolytatása a közhiteles nyilvántartásból hiányzó természetes személyazonosító adatok pótlása céljából.

 

Locsmándi József

 

 

Tovább olvasom...

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tájékoztató  a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéról

Tovább olvasom...