"Tisztítsuk meg az Országot!"projekt

2021.05.15.

„ Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439, képviseli: Barta-Eke Gyula ügyvezető), (a továbbiakban: Támogató) 2020.10.22. napján „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében.

A Pályázati kiírásra Fertőendréd Község Önkormányzata a továbbiakban: <Kedvezményezett> (székhely: Magyarország Győr-Moson-Sopron Megye 9442 Fertőendréd , Fő utca 68, cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi szám / törzsszám: 370334, adószám: 15370330-2-08 ) 2020/TMOP/0010 azonosító számon 2020. november 20. napján pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot (a továbbiakban: Projekt) elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató 2021. április 1. napján meghozott döntése alapján Kedvezményezett támogatásban részesül, az alábbi feltételekkel.

1. A támogatás tárgya: a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.

2. A támogatás forrása: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport.

………………………………

” 5. célterület kapcsán 2 898 372 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-háromszázhetvenkettő forint összegű

vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet köteles a Projekt végrehajtására fordítani.