Fertőendréd

Fertőendréd Község Hivatalos Honlapja 9442 Fertőendréd, Fő u. 68. +36 99 544 134 ikvaendred@t-online.hu

Óvoda és Mini Bölcsőde

Szeretettel köszöntjük az óvodánk honlapjára látogató érdeklődőket!

A Fertőendrédi Ikva- Gyöngye óvoda a szomszédságunkban folyó Ikva-patakról kapta nevét .

Intézmény adottságai:
Óvodánk Győr-Moson –Sopron megyében egy viszonylag kis településen, Fertőendréden
működik. 1971 óta az Ikva patak partján található épület ad helyet az óvodának.

Alapító okiratunk maximum 25 vegyes életkorú gyermek felvételét teszi lehetővé.(2,5 – 6
éves korig) Gyermeklétszámunk évek óta 20-25 fő között mozog. Ezen adottság miatt
óvodánk családias légkört tud biztosítani a kicsiknek, melyben biztosított a gyermekek
harmonikus fejlődése. Elsősorban a településen élő gyermekek járnak közösségünkbe, de
szívesen fogadjuk a környékről jelentkező gyermekeket is.

Pedagógiai Programunkat a helyi sajátosságok, értékeink és hagyományaink
figyelembevételével dolgoztuk ki.

Az évek során több felújítás is zajlott az óvodában, melynek során mindig szebb és szebb lett
intézményünk. 2019 -ben a fenntartó Önkormányzat pályázat útján energiatakarékossági
felújítást végzett, melynek során fűtésünk, külső homlokzatunk megújult. A csoportunk belső
tere is megváltozott. Az ovigaléria kiváltásával egy tágas, világos megfelelő mozgásteret
biztosító csoportszobát tudhatunk magunkénak. A gyermekek mindennapi életének
fejlődéséhez megfelelő teret tudunk nyújtani. A csoportszobánk belső bútorzata 2016 – ban
teljesen megújult, sikerült kialakítani egy sófalat, mely a tiszta levegőt biztosítja. 2019- ben
pedig az öltöző helyiségünk is új arculatot öltött. Tornaszobánk sajnos nincs, de pályázat útján
több mozgásfejlesztő eszközt is beszereztünk, így a terem átrendezésével változatos
mozgásformákat biztosítunk a gyermekeknek.

Udvarunk tágas, a játékeszközök minősítése 2024-ben megtörtént. Egyaránt rendelkezünk
árnyékos és napos, füves és aszfaltos területtel. Nagymozgásokra alkalmas játékeszközeink a
gyermekek mozgásfejlődését segítik elő, a helyi alapítvány támogatásával 2023-ban 12 db
futóbiciklivel bővült a kinti játékaink száma.

 

Pedagógiai hitvallásunk , gyermekképünk :

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Tudjál nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Éppen ezért arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során az óvodások szeretetben,
érzelmi biztonságban, vidámsággal teli légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva töltsék el
óvodás éveiket.

Nevelőtestületünk szem előtt tartja a változó társadalmi igényeket, folyamatos fejlesztésre,
innovatív törekvések megvalósítására törekszünk. Ehhez személyi és tárgyi feltételeink
adottak.

Gyermekközpontú, befogadó szemléletünkkel elhivatottak vagyunk a gyermeki személyiség
kibontakoztatására. Nevelőtestületünk minden tagja elkötelezett, empatikus és
gyermekszerető tulajdonsággal rendelkezik.

Pedagógiai programunk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos napirendre, a játékba integrált
tanulásra. A gyermekek mindennapját a játék szövi át, a mi dolgunk, hogy ebbe a játékba
integráljuk a tanulási folyamatokat, a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására
adjunk lehetőséget. Nevelő-oktató munkánk tervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek
eltérő életkorát, az egyéni bánásmód elvét szorgalmazzuk, hogy minden gyermek saját
tempójában tudja tehetségét kibontakoztatni. Csoportban található fejlesztő játékeszközeink a
gyermekek egyéni fejlődését, képességeinek kibontakoztatását segítik elő.

Célunk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése konkrét tapasztalatszerzés útján,
amelynek eredményeként szociálisan, érzelmileg és értelmileg megfelelően fejlett gyermekek
kerülnek iskolába.

 

Süni csoport

Óvodapedagógusok: Benkő-Bognár Réka óvodapedagógus egyben óvodavezető is, Pánácz
Adél harmadéves óvodapedagógus hallgató jelenleg pedagógiai asszisztens, dajka:
Mészégető-Kiss Katalin.
Óvodai nevelőmunkánk külső segítői:
Logopédus : Jacobiné Németh Zsuzsanna – Minden héten szerdán két órában foglalkozik a
gyermekekkel. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként látja el feladatát.
Védőnő: Fodróczyné Varga Zsuzsanna
Szociális segítő: Szabó Emőke

Évek óta visszatérő programjaink:

ŐSZ

 • Idősek köszöntése, tapasztalatszerző őszi kirándulás a közeli településekre .
  ( Fertőd, Kapuvár) Célja : Tisztelet az idősek iránt, Tapasztalatszerzés, a környező világról szerzett ismeretek bővítése,termések gyűjtése, megfigyelések,
 • Színházi előadás szervezése, bábszínház
 • Márton-napi játszóház : A szülők és testvérek részvételével hangolódás a Márton- napi felvonulásra.
 • Márton- napi felvonulás : Este a falu főteréig lámpás felvonulást szervezünk , amely az óvoda udvaráról indul és a falu összes gyermekét felnőttjét szívesen látjuk. Márton nappal kapcsolatos műsorral köszöntjük az érdeklődőket. Jótékonysági célú ezen rendezvényünk.

TÉL

 • Mikulás várás,
 • Advent a faluban
 • Karácsony az oviban nyílt nap keretében
 • Farsang

TAVASZ

 • Iskolai látogatás,
 • Húsvét
 • Anyáknapja – nyílt nappal egybekötött rendezvényünk.
 • Gyermeknap szervezése
 • Nagyok búcsúztatása

NYÁR

 • Kirándulás: Jártunk már Göbös- majorban, A Kisfaludi Vadasparkban, szeretnénk ellátogatni a Győri állatkertbe is ha lehetőségünk adódik rá, és a Fertő-Hanság Nemzeti park Sarródon található Kócsagvárát is szeretnénk megtekinteni. Rendszeresen szervezünk gyalogtúrákat a gyerekeknek. A kirándulás helyszínét mindig a korcsoport összetétele határozza meg. Ha sok a kisebb korosztályú gyermek akkor rövidebb úti célt választunk.
 • Családi nap – A nyári szünet előtt családi délutánt szervezünk az óvoda udvarán. Főzőcskézés, közös játék, néptánc szerepel a programban. A gyermekek mozgásigényüket az óvoda udvarán felállított légvárban elégíthetik ki.

A szülői közösség tagjai partnereink nagyon jól tudunk együttműködni. Zárt facebook csoportunk által az információ áramlás gyors és hatékony.
Ha óvodánk felkeltette érdeklődését keressen bennünket bátran !

Bölcsőde – Katica csoport:

2023. október 1-től működési engedélyt kaptunk a mini bölcsőde megnyitására. Óvodánkkal
egységes intézményként nyílt meg a bölcsőde, a Fertőendrédi Ikva Gyöngye Óvoda és Mini
Bölcsőde nevet kaptuk. A bölcsiben Sipőcz Bettina kisgyermeknevelő és Ördög Mariann
dajka foglalkozik a gyermekek ellátásával. Jelenleg hét kisgyermek jár bölcsődénkbe.
(bölcsődénk 8 férőhelyes)

A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.

Maria Montessori

Intézményünk küldetése a törvényi előírások és a helyi igények szerinti színvonalas szakmai
szolgáltatás biztosítása.

A bölcsőde harmonikus és egészséges életterének kialakítása, kisgyermekek egyéni nevelése,
gondozása, a szülőkkel a bizalmon alapuló, segítő partneri kapcsolat kialakítása.
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek
figyelembevételével végzi.

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes
képviselője autonóm döntése alapján, e-mailben kérhető a Bölcsődei felvételi kérelem és az
intézményvezetőnek történő leadásával vagy e-mailben való eljuttatásával történik.
A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó,
háziorvos, gyámhatóság, stb..

A nevelési év közben jelentkezők e-mailben, valamint az intézményvezetőnél előzetes
telefonon történő bejelentkezés alapján tudják gyermekük bölcsődei felvételét kérni a
Jelentkezési lap beadásával.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. Ha bölcsődei jelentkezés során, a
bölcsődébe jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehetők számát, az intézményvezető
elutasíthatja a felvételi kérelmet, vagy úgynevezett „várólistára” kerülnek, ami azt jelenti,
hogy az év folyamán kimaradt férőhelyekre bekerülhetnek.
A kisgyermekek 3 éves korukig, vagy a 3. életév betöltését követő augusztus 31-ig maradnak
a bölcsődében. Az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha a gyermek a harmadik
életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Célunk, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek
segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelésünk
mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés
elsődlegességének tiszteletét.

A kora intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden
kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenység.
A bölcsődei családbarát ellátást nyújtó intézményként hozzájárulunk a családok
életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

A családi nevelést segítve, a gyermekek napközbeni ellátásának keretében a gyermek fizikai-
és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek
kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával,
viselkedési minták nyújtásával segíteni a harmonikus fejlődést.

Ha óvodánk vagy bölcsődénk felkeltette érdeklődését keressen bennünket bátran!

Elérhetőségünk:
Cím : 9442 Fertőendréd, Fő utca 6.
Telefon :06-99/544-003
Email: ikvagyongye@gmail.com
OM azonosító : 202647