Fertőendréd

Fertőendréd Község Hivatalos Honlapja 9442 Fertőendréd, Fő u. 68. +36 99 544 134 ikvaendred@t-online.hu

Bölcsőde fejlesztése Fertőendréd Községben

Kedvezményezett neve: Fertőendréd Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9442 Fertőendréd, Fő utca 68.
Pályázati konstrukció: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Projekt címe: Bölcsőde fejlesztése Fertőendréd Községben
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00043
Elnyert támogatás: 117 379 638,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
A projekt fizikai befejezése:2023.11.01.
Projekt célja és tartalma:
Fertőendréd település önkormányzata elkötelezett a helyi közszolgáltatások biztosítása, valamint a helyi oktatási, egészségügyi ellátórendszer folyamatos fejlesztése mellett. Az elmúlt években sikerült az ellátórendszer több intézményét felújítani, korszerűsíteni, ennek köszönhetően Fertőendréd egyre vonzóbb, élhetőbb településsé válik, ugyanakkor a bölcsődei ellátás megoldatlan feladatot jelent. A településen jelenleg nem működik sem magánbölcsőde, sem családi napközi, így a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása, gondozása illetőleg nevelése nincs biztosítva. A Sopron vonzáskörzetében található településekre jellemző a népességnövekedés, és az ezzel együtt járó gyermek létszámnövekedés következtében a községben is égetően szükségessé vált egy bölcsőde létesítése, melyet az előzetes lakossági közvélemény kutatások is alátámasztanak. A helyi lakosság részéről alapvető igényként merült fel, hogy elérhető legyen a 3 évesnél fiatalabb gyerekek napközbeni ellátása, ha a szülők igénylik ezt. Fertőendréden a meglévő adottságok és lehetőségek, a jelentkező társadalmi igények, valamint a későbbi gazdaságos üzemeltetési körülmények figyelembe vételével önkormányzatunk azt a célt tűzte ki, hogy egy korszerű, magas színvonalú egycsoportos, 7 kisgyermek napközbeni ellátására, nevelésére alkalmas, minibölcsőde jöjjön létre. A tervezett minibölcsőde egy önkormányzati tulajdonú épület átépítésével, egy 1 csoportszobás minibölcsőde kerül kialakításra, amely a hatályos jogszabályok alapján hét (különleges esetben 8 fő) gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. A csoportszobához megfelelő méretű átadó, vizesblokk és öltöző kialakítását tervezzük. A tervezett kialakítás révén az épületben az egycsoportos mini bölcsődében nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat tartalmazó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és MSZE 24210-1:2012 építészeti szabványban által előírt összes feltétel teljesül, valamint a szükséges funkcionális helyiségek kialakításra kerülnek így. A minibölcsőde akadálymentesen kerül kialakításra az esélyegyenlőség elvének megfelelően. A pályázat keretében tervezünk eszközbeszerzést is, melyek a minibölcsőde udvarának kialakításához, a csoportszobához, új épületben kialakítandó új funkciójú helyiségekhez szükségesek. A népesség növekedéssel egyidejűleg a családon belüli gyermeknevelési szokások is átalakultak (átalakulóban vannak): a gyermekgondozási idő lerövidült, mert az anyának a munkaadó érdekeit szem előtt tartva és megélhetési szempontokat is figyelembe véve a GYES/GYED lejárata előtt vissza kell menni a munkahelyére a szülők, mint munkavállalók kisebb része tud csak helyben elhelyezkedni, a nagyobbik része a községtől távolabb dolgozik. Az új minibölcsőde kialakításával, 7 új bölcsődei férőhely biztosításával Fertőendréden lehetőség nyílik a társadalmi igény kielégítésére, a bölcsődei ellátás igénybe vételére, így a településen élő gyermeket vállalók hátrányos helyzete megszűnik a gyermekellátás igénybe vétele terén, ezáltal pedig kibővül a szülők foglalkoztathatóságának lehetősége, mellyel közvetett gazdaságélénkítés is megvalósul. Nemcsak a munkába visszatérő szülők foglalkoztathatóságának, hanem a helyi foglalkoztatás növelése is a célunk. Ha megépül az új bölcsőde, a működtetése révén 2 főnek ad munkahelyet. Elvárásaink szerint a projekt eredményeképpen egy modern követelményeknek megfelelő, korszerű, jól felszerelt bölcsődét hozunk létre, ahol kiváló körülmények között gondoskodhatunk a kisgyermekekről. A szülők biztonságban, jó helyen tudhatják a gyermeket, így megteremtjük számukra a lehetőséget, hogy újra munkába álljanak.

A kivitelezés elérte a 25%-os készültséget 2022.11.07.-2023.02.28. közötti időszakban.
Az alábbi munkák készültek el:
Bontási munkák, vakolat leverés. törmelék elszállítás, fal utólagos szigetelése, alapásás, betonvasak elhelyezése, sávalap betonozása, kavicsfeltöltés készítése, tömörítés, síklemez betonozása, vízszigetelés készítése, nyílások kialakítása, áthidalók elhelyezése, gépészeti alapszerelés, padló hősigetelés lehelyezése, villamos védőcsövek elhelyezése, belső vakolás, esztrichbeton készítése, meglévő tetőfedés, lécezés bontása, tetőfóliázás, lécezés, ellenléc készítése, elhelyezése, tűzfal falazása, törmelék elszállítás, bádogozás.

A kivitelezés elérte az 50%-os készültséget 2023.03.01.-2023.03.31. közötti időszakban.
Az alábbi munkák készültek el:
Lapburkolatok bontása, falburkolás, belső falfelületek előkészítése, glettelés, festés, bádogos szerkezetek elhelyezése, cserépfedés készítése, gipszkarton álmennyezet készítése, villamos és gépészeti alapszerelési munkák, állványozás, homlokzati hőszigetelés.

A Vállalkozó, B-West-Bau Kft. 2023.05.19-en a kivitelezési munkálatok kapcsán 100 %-os műszaki készültségben volt.
Az alábbi munkák készültek el:
Belső felületképzési munkák, nyilászárók elhelyezése, homlokzati hőszigetelés, gipszkartonozási munkák, homlokzati hőszigetelés, homlokzatszínezés, burkolási munkák, napelemek elhelyezése, gépészeti es villamos szerelvények elhelyezése, térburkolás, lakatos szerkezetek elhelyezése.

„A projekt sikeresen lezárult, a kivitelező szerződésszerűen teljesített, a műszaki ellenőr végigkövette a beruházást, a bölcsődei szakértői tevékenység megvalósult, a szakértő nyilatkozata kiállításra került.

A Mini Bölcsőde megépítésével lehetőség nyílt a társadalmi igény kielégítésére, a bölcsődei ellátás igénybevételére, ezáltal pedig kibővült a szülők foglalkoztathatóságának lehetősége, mellyel közvetett gazdaságélénkítés is megvalósul. Az új intézmény biztosítja a bölcsőde zavartalan működését, és szavatolja a kisgyermekek gondtalan játéka mellett az egészséges testi és lelki fejlődésüket is.”