Fertőendréd

Fertőendréd Község Hivatalos Honlapja 9442 Fertőendréd, Fő u. 68. +36 99 544 134 ikvaendred@t-online.hu

Kerékpárút fejlesztése Fertőendréden

Projekt megnevezése: Kerékpárút fejlesztése Fertőendréden

Kedvezményezett neve: Fertőendréd Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9442 Fertőendréd, Fő u. 68.
Pályázati konstrukció: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Projekt címe: Kerékpárút fejlesztése Fertőendréden
Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00014
Elnyert támogatás: 68 574 546,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA
Projekt célja és tartalma:
Fertőendréd-Fertőd települések közös igény merült fel egy Fertőendréd-Fertőd településeket összekötő kerékpárút építésére. Az építéssel a két település közötti önálló, a közúti forgalomtól leválasztott nyomvonallal mindkét település belterületén a már meglévő kerékpárutak kapcsolata létesül meg. Az így megépülő vonalszakasszal a Fertőd városáig eddig kiépített kerékpározási útvonal déli irányú megközelíthetősége válik lehetővé. A tervezett beruházás során a két településben már meglévő, de még egységes rendszert nem alkotó kerékpárutak hálózatba történő összekötése a cél. Ennek a rendszernek a kialakításával a településeken meglévő kerékpárutak egységes hálózattá válnak, és evvel a távolabbi települések részben kerékpárúton, részben az alsóbbrendű úthálózaton keresztül elérhetővé válnak. A projekt nemcsak a fertődi kerékpárút projekthez csatlakozik, hanem Petőháza is ehhez, ezekhez a projektekhez kapcsolódik a saját fejlesztésével.
A beruházás hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, hiszen a pályázat során újabb kerékpárutak létesülnek.
A fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az élhető városi, települési környezet megteremtéséhez.
A beruházás közvetlenül gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, mivel az újabb kerékpárutak létesítésével a település határában levő ipari területek biztonságos, kerékpáros megközelítéséhez.
A projekt kerékpárosbarát tevékenységet is tartalmaz.
a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
b) Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
d) Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak. A gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztését és kialakítása megtörtént, az elkészült műszaki leírások tartalmazzák ezeket.
A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. Az önkormányzat biztosítja az elkészült kerékpárutak gondozását, karbantartását, szükség esetén felújítását.
A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Reményeink szerint legalább 10%-kal nő a kerékpárral közlekedők aránya a településen.